Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 101
TÝŽDEŇ: 313
CELKOM: 182850

Navigácia

Obsah

S T A R O S T A    O B C E     M Ý T N E   L U D A NY

_______________________________________

Č.j. : 279/2019                                                   v Mýtnych Ludanoch, dňa 12.11.2019

 

P O Z V Á N K A

Na základe § 12, odsek 1, Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo dňa 6.9.1990 v znení neskorších zmien a doplnkov, úplné znenie v Zákone  SNR č. 481/1992 Zb. z 26.10.1992, týmto  z v o l á v a m6. – riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mýtne Ludany na deň

20. novembra 2019 ( v stredu ) o 18,00 hod.

Kultúrnom dome v Mýtnych Ludanoch.

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Žiadosť o vyjadrenie Obce k zmene druhu pozemku od p.Ing. Igor Filip /príloha č.: 1/
 5. Žiadosť o vyjadrenie k realizácií stavby na pozemku mimo zastavaného územia obce od pána Slavomíra Nováka / príloha č. 2/
 6. Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie seniorov /príloha č.3/
 7. Žiadosť o stanovisko OZ k legalizácií stavby mimo zastavaného územia obce – žiadosť podaná pánom Mgr. Dionýzom Župčanom / príloha č.: 4/
 8. Prejednanierefakturáciemontážu vodovodnej prípojky od ZSVS a. s. pre konečného užívateľa / príloha č.:5/
 9. Projekt výstavby indviduálnych rodinných domov I. etapa – návrh / príloha č.: 6/
 10. Určenie inventarizačnej komisie
 11. Interpelácie poslancov
 12. Kontrola plnenia uznesení
 13. Diskusia
 14. Rôzne
 15. Záver

Ing. Štefan Mojzeš

    starosta obce

Zverejnené 12. 11. 2019

Pozvánka na OZ dňa 12. 11. 2019

Pozvánka

Pozvánka na 6 OZ 20_11_2019.docx Stiahnuté: 0x

Pozvánka na OZ dňa 12. 09. 2019

Pozvánka na OZ.pdf Stiahnuté: 32x

Stránka

 • 1