Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:199
TÝŽDEŇ:430
CELKOM:430044

Navigácia

Obsah

S T A R O S T A    O B C E     M Ý T N E   L U D A N  Y _________________________________________

Č.j. : 407/2020                                                   v Mýtnych Ludanoch, dňa 15.10.2020

 

P O Z V Á N K A

 

     Na základe § 12, odsek 1, Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo dňa 6.9.1990 v znení neskorších zmien a doplnkov, úplné znenie v Zákone  SNR č. 481/1992 Zb. z 26.10.1992, týmto  z v o l á v a m  12. – riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mýtne Ludany na deň

21. október 2020 ( streda ) o 18,00 hod.

Kultúrnom dome v Mýtnych Ludanoch.

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Vyhodnotenie priameho predaja č. 03/2020 pozemku C- KN 358/67 Krakov námestie v rozlohe 750 m2
 5. Cenové ponuky na opravu strechy mlyna – vyhodnotenie
 6. Interpelácie poslancov
 7. Kontrola plnenia uznesení
 8. Diskusia
 9. Rôzne
 10. Záver

 

 

 

 

Ing. Štefan Mojzeš

    starosta obce

 

Zverejnené 15. 10. 2020

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OZ 21.6.2023

Pozvánka na zas. OZ.pdf Stiahnuté: 15x

Pozvánka na OZ - 21. 10. 2020

Pozvánka na 12 OZ 21_10_2020.docx Stiahnuté: 127x

Pozvánka na OZ - 30. 09. 2020

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo.pdf Stiahnuté: 200x

Pozvánka na OZ dňa 12. 12. 2019

Pozvánka na 7 OZ 12_12_2019.docx Stiahnuté: 217x

Pozvánka na OZ dňa 12. 11. 2019

Pozvánka

Pozvánka na 6 OZ 20_11_2019.docx Stiahnuté: 306x

Pozvánka na OZ dňa 12. 09. 2019

Pozvánka na OZ.pdf Stiahnuté: 277x

Stránka

 • 1