Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 31
TÝŽDEŇ: 641
CELKOM: 248938

Navigácia

Obsah

S T A R O S T A    O B C E     M Ý T N E   L U D A N  Y _________________________________________

Č. j. : 311/2019                                                  v Mýtnych Ludanoch, dňa 04.12.2019

 

P O Z V Á N K A

     Na základe § 12, odsek 1, Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo dňa 6.9.1990 v znení neskorších zmien a doplnkov, úplné znenie v Zákone  SNR č. 481/1992 Zb. z 26.10.1992, týmto  z v o l á v a m  7. – riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mýtne Ludany na deň

12. decembra 2019 ( vo štvrtok ) o 18,00 hod.

Komunitnom centre v Mýtnych Ludanoch.

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia obce Mýtne Ludany č.: 2/2019 o dani z nehnuteľnosti a dani za jadrové zariadenia na kalendárny rok 2020
 5. Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia obce Mýtne Ludany č.: 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 6. Návrh rozpočtu na rok 2020 - 2022
 7. Rozpočtové opatrenia – úprava rozpočtu za rok 2019
 8. Interpelácie poslancov
 9. Kontrola plnenia uznesení
 10. Diskusia
 11. Rôzne
 12. Záver

Ing. Štefan Mojzeš

    starosta obce

Zverejnené 04. 12. 2019

Pozvánka na OZ dňa 12. 12. 2019

Pozvánka na 7 OZ 12_12_2019.docx Stiahnuté: 45x

Pozvánka na OZ dňa 12. 11. 2019

Pozvánka

Pozvánka na 6 OZ 20_11_2019.docx Stiahnuté: 60x

Pozvánka na OZ dňa 12. 09. 2019

Pozvánka na OZ.pdf Stiahnuté: 84x

Stránka

 • 1