Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:218
TÝŽDEŇ:1113
CELKOM:387187

Navigácia

Obsah

S T A R O S T A    O B C E     M Ý T N E   L U D A N  Y _________________________________________

Č.j. : 407/2020                                                   v Mýtnych Ludanoch, dňa 15.10.2020

 

P O Z V Á N K A

 

     Na základe § 12, odsek 1, Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo dňa 6.9.1990 v znení neskorších zmien a doplnkov, úplné znenie v Zákone  SNR č. 481/1992 Zb. z 26.10.1992, týmto  z v o l á v a m  12. – riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mýtne Ludany na deň

21. október 2020 ( streda ) o 18,00 hod.

Kultúrnom dome v Mýtnych Ludanoch.

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Vyhodnotenie priameho predaja č. 03/2020 pozemku C- KN 358/67 Krakov námestie v rozlohe 750 m2
 5. Cenové ponuky na opravu strechy mlyna – vyhodnotenie
 6. Interpelácie poslancov
 7. Kontrola plnenia uznesení
 8. Diskusia
 9. Rôzne
 10. Záver

 

 

 

 

Ing. Štefan Mojzeš

    starosta obce

 

Zverejnené 15. 10. 2020

Pozvánka na OZ - 21. 10. 2020

Pozvánka na 12 OZ 21_10_2020.docx Stiahnuté: 99x

Pozvánka na OZ - 30. 09. 2020

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo.pdf Stiahnuté: 164x

Pozvánka na OZ dňa 12. 12. 2019

Pozvánka na 7 OZ 12_12_2019.docx Stiahnuté: 189x

Pozvánka na OZ dňa 12. 11. 2019

Pozvánka

Pozvánka na 6 OZ 20_11_2019.docx Stiahnuté: 270x

Pozvánka na OZ dňa 12. 09. 2019

Pozvánka na OZ.pdf Stiahnuté: 240x

Stránka

 • 1