Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 8. 2021

2114010222

Stavebný materiál

1 282,03 EUR

STAVIVA - Garaj s. r. o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

2211103238

Autorská odmena za MR

20,40 EUR

SOZA

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

114321

Rozšírenie VO

2 597,00 EUR

Hydrob s. r. o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

202106485

Toner ŠJ

71,69 EUR

Magic Print s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

03/21

Architekton. štúdia - náj. byty ML

2 650,00 EUR

Ing. Filip Bránicky

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

2114010213

Materiál

208,16 EUR

STAVIVA - Garaj s. r. o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

3/2021

Práce na stavbe

4 000,00 EUR

Štefan Hlaváčik

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

10210322

Samolepky

234,00 EUR

Client service, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

315100629

Voda zber. FA

436,84 EUR

Západosl. vodár. spoločnosť, a.s.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

8150020333

Voda 2x 4 bj. 138/2

57,04 EUR

Západosl. vodár. spoločnosť, a.s.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

2021009195

Vyúčt. FA za 1.6.2021 - 30.6.2021

-531,13 EUR

ELGAS, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

8286174480

Telekomunikačné služby MŠ

18,47 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

1400793236

Internet

18,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

202106194

Toner KOC

107,68 EUR

Magic Print s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

21060379

Odber kuchynského odpadu

14,40 EUR

Inta s. r. o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

3354211311

Odvoz KO

1 583,84 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

5021820538

Vývoz odp. vôd - TJ

54,44 EUR

Západosl. vodár. spoločnosť, a.s.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

21033

Video report. - veterán

200,00 EUR

Mgr. Andrej Budai

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

202155

Výkon činností vo VO - MŠ

600,00 EUR

Ing. Zuzana Matušková

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

10210318

Samolepky, tričká, plagát

269,04 EUR

Client service, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

21/0391

Betón

1 082,88 EUR

VIALLE Ing. Jozef Horniak

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

20210019

Účinkovanie - veterán

699,00 EUR

Fun Agency, s. r. o.

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

20210265

BT

35,00 EUR

Štefan Fabian

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

20210257

Preventivár

49,80 EUR

Ing. Mária Fabianová - FM

Obec Mýtne Ludany

27. 8. 2021

0082021

Služby na základe rámcovej dohody

358,00 EUR

JUDr. Ladislav Lauko

Obec Mýtne Ludany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 2006