Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 5. 2024

Kúpna Zmluva 2

Kúpna Zmluva 2

35 420,00 EUR

Tomáš Néma

Obec Mýtne Ludany

22. 5. 2024

Kúpna zmluva 1

Kúpna Zmluva 1

32 405,00 EUR

Ladislav Pidima

Obec Mýtne Ludany

24. 4. 2024

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

5/1000214051

1,52 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.o

Obec Mýtne Ludany

15. 4. 2024

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

x/2024

100,00 EUR

Obec Mýtne Ludany

OZ Tekov-Hont

11. 3. 2024

Zmluva o spolupráci a technickej podpore

104

15,00 EUR

Slovenská banková asociácia

Obec Mýtne Ludany

1. 1. 2024

Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu

11011233

Neuvedené

Obec Mýtne Ludany

Waste Transport a.s.

9. 11. 2023

Dodatok 2 Zmluva o municipálnom úvere Eurofondy

144/015/21

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Mýtne Ludany

20. 10. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

20222085

Neuvedené

Obec Mýtne Ludany

ENCARE, s. r. o.

21. 6. 2023

Zámer na predaj majetku 2/2023 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer 2/2023

7 000,00 EUR

Obec Mýtne Ludany

Obec Mýtne Ludany

7. 10. 2022

Dodatok k zmluve Eurofondy A Ć 144/015/21

144/015/21

Neuvedené

Obec Mýtne Ludany

Prima banka Slovensko a.s.

28. 7. 2022

Zámer

3212022

612,50 EUR

Tibor Béreš

Obec Mýtne Ludany

1. 4. 2022

Príloha 1 k Zmluve č. SZH1105201510

Príloha 1 k Zmluve č. SZH1105201510

5 748,08 EUR

ENVI - PAK, a.s.

Obec Mýtne Ludany

11. 11. 2021

Zmluva o municipalnom uvere - eurofondy

144/015/21

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Mýtne Ludany

11. 11. 2021

Zmluva o terminovanom úvere

144/005/20

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Mýtne Ludany

21. 9. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

23 760,00 EUR

BEAST STUDIO, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

29. 4. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kole

Neuvedené

Eltma, s. r. o.,

Obec Mýtne Ludany

27. 4. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Neuvedené

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

29. 3. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia

Dodatok č. 4 k Zmluve o rekonštrukcii a modernizác

354,59 EUR

GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Mýtne Ludany

8. 3. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Neuvedené

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

23. 2. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Neuvedené

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

17. 2. 2021

Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení

11011233

Neuvedené

Waste transport, a. s.

Obec Mýtne Ludany

27. 1. 2021

Externý manažment pre obec Mýtne Ludany

1/2021

Neuvedené

JUDr. Ladislav Lauko

Obec Mýtne Ludany

31. 12. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu

Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnen

Neuvedené

Tekovská ekologická s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

3. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Mýtne Ludany

13. 11. 2020

Zmluva o termínovanom úvere

144/005/20

35 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Mýtne Ludany

27. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služib

Zmluva o poskytovaní služieb

3 499,00 EUR

Tomáš Kozolka

Obec Mýtne Ludany

27. 6. 2020

Zmluva - Stavebný dozor

Zmluva - Stavebný dozor

Neuvedené

Ješko Alexander

Obec Mýtne Ludany

24. 6. 2020

ZMENA EXISTUJÚCEHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKÓLKY REKONŠTRUKCIOU A DODATOČNÝM ZATEPLENĺM - MÝTNE LUDANY

Zmluva o dielo

164 190,04 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

13. 12. 2019

Dodatok č. 2

2

Neuvedené

Tekovská ekologická s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

13. 12. 2019

Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 0015

100 0015

Neuvedené

Tekovská ekologická s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

30. 10. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

51 478,80 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

19. 9. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 10

165 599,42 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z-OZVDH/NSK2/2012V01-06

2 088,00 EUR

OZ V dlani Hrona

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

20 087,69 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

11 757,36 EUR

Ivan Gonda

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Protokol o odovzdaní a prevzatí služby MPLS VPN

Protokol o odovzdaní a prevzatí služby MPLS VPN

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

002/2013

7 191,00 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

015/2013

12 469,68 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti

Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti

800,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o zabezpečení strážnej služby

Zmluva o zabezpečení strážnej služby

140,00 EUR

SECURITY GUARD

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o zabezpečení tanečného programu

Zmluva o zabezpečení tanečného programu

1 400,00 EUR

BD production s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

700,00 EUR

N.M.-AUDIT s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

2018/0201/3349

14,40 EUR

Inta s. r. o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva

Poľnohospodárske družstvo Levice

95 000,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Levice

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o zabezpečení strážnej služby

Security Guard

100,00 EUR

SECURITY GUARD

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

Marián Bango

500,00 EUR

Marián Bango

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva

Ing. Ladislav Potančok

1 100,00 EUR

Ing. Ladislav Potančok

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

570,00 EUR

Remek s.r.o.,

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

18/2017

462,34 EUR

Realtherm

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dodávke vody

5/1000082232

Neuvedené

Západosl. vodár. spoločnosť, a.s.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

011/2013

8 720,04 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1050061

19,00 EUR

Tekovská ekologická, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o používaní SW

2000/133

462,00 EUR

Remek s.r.o.,

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o vytvorení spoločného školského obvodu

Zmluva o vytvorení spoločného školského obvodu

Neuvedené

Obec Júr nad Hronom

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 161,79 EUR

Ateliér domova

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

132,78 EUR

JUDr. Laura Hörömpöliová

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

344,19 EUR

Mesto Levice

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve

Dodatok č. 1

296,29 EUR

Mesto Levice

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva č. 917228

917228

33,50 EUR

Slovgram

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Mýtne Ludany

31. 5. 2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

N20160229018D03

Neuvedené

Implementačná agentúra

Obec Mýtne Ludany

17. 5. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 000,00 EUR

N.M.-AUDIT s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

17. 5. 2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

230,00 EUR

EKOTEC spol. s. r. o

Obec Mýtne Ludany

20. 3. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 9. 10. 2018

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 9. 10. 2018

Neuvedené

Obec Mýtne Ludany

ZLATNER, spol. s r. o.

21. 12. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09. 10. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09. 10. 2018

165 599,41 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

12. 10. 2018

Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Darovacia zmluva

300,00 EUR

Nadácia Jána Korca

Obec Mýtne Ludany

9. 10. 2018

Zmluva o dielo

1 - Zmluva o dielo

165 599,41 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

1. 3. 2017

Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka

Nájomná zmluva

332,00 EUR

COOP Jednota Levice

Obec Mýtne Ludany

1. 3. 2017

Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku č. OúML-2016

Zmluva o nájme

8 870,27 EUR

Poľnohospodárske družstvo Levice

Obec Mýtne Ludany

1. 3. 2017

Zmluva o dielo č.PRV-7.2-01-2015

Zmluva o dielo č.PRV-7.2-01-2015

800,00 EUR

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

1. 3. 2017

Zmluva o dielo č.PRV-7.4-01-2015

Zmluva o dielo č.PRV-7.4-01-2015

800,00 EUR

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

15. 11. 2016

Dodatok č.1 k Zmluve o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Mýtne Ludany

Dodatok č.1 k Zmluve o rekonštrukcii a modernizáci

32 200,00 EUR

GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

8. 11. 2016

Zmluva č.87/POD-ZD2-27/16

Zmluva o dielo

3 485,08 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Mýtne Ludany

31. 10. 2016

Rámcová zmluva č.2015105012

Rámcová zmluva

0,00 EUR

MIRA OFFICE, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

31. 10. 2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

Zmluva o dielo

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

31. 10. 2016

Zmluva o dielo - Internetová prezentácia

Zmluva o dielo

600,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

31. 10. 2016

Dodatok č.1 k Zmluve č.798VP_ZSE/2015E

Dodatok č.1

846,00 EUR

BCF, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

31. 10. 2016

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva č.798VP_ZSE/2015E

846,00 EUR

BCF, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

31. 10. 2016

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva č. 546

663,00 EUR

BCF, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

27. 10. 2016

Zmluva č. 1611295

Zmluva č. 1611295

0,00 EUR

Slovgram

Obec Mýtne Ludany

27. 10. 2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva č. 121545693

335,52 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Mýtne Ludany

27. 10. 2016

Zmluva o dielo č.OP-KZP.1.1-2016-03

Zmluva o dielo č.OP-KZP-1.1-2016-03

999,00 EUR

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

27. 10. 2016

Zmluva o dielo prístrešok na KO a oporný múr s odvodňovacím kanálom

Zmluva o dielo

3 000,00 EUR

Mária Lehocká AGAPÉ

Obec Mýtne Ludany

27. 10. 2016

Zmluva o dielo parkovisko 2016

Zmluva o dielo

3 000,00 EUR

Mária Lehocká AGAPÉ

Obec Mýtne Ludany

25. 10. 2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zimná údržba ciest 2015

100,00 EUR

Ján Adami

Obec Mýtne Ludany

10. 10. 2016

Zmluva o dielo o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Mýtne Ludany

Zmluva o dielo

32 200,00 EUR

GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

26. 9. 2014

Dodatok č. 1 ku kúpne zmluve č. 1/2014

1

2 073,00 EUR

MICHALGAL, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

26. 9. 2014

Dodatok č. 1 ku kúpne zmluve č. 2/2014

1

1 847,49 EUR

LK TRADE, Ing. Ľudovít Kopcsanyi

Obec Mýtne Ludany

16. 9. 2014

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 009/2012 zo dňa 23.11.2012

2

154 330,62 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

3. 9. 2014

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)

23/011/14

100 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Mýtne Ludany

5. 8. 2014

Zmluva o poskytnutí služieb

3

5 280,00 EUR

KRM Consulting, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

5. 4. 2014

Kúpna zmluva

1/2014

2 073,00 EUR

MICHALGAL, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

5. 4. 2014

Kúpna zmluva

2/2014

1 847,49 EUR

LK TRADE, Ing. Ľudovít Kopcsanyi

Obec Mýtne Ludany

4. 4. 2014

Mandátna zmluva

201405

730,00 EUR

Silvia Matušková, MAZY

Obec Mýtne Ludany

4. 4. 2014

Zmluva o dielo

009/2012

154 330,62 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

17. 10. 2012

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácií NSK

2

2 197,89 EUR

Občianske združenie V dlani Hrona

Obec Mýtne Ludany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.