Miestne organizácie

OZ Relax Centrum Rozmarín

OZ - JDS

ŠK - TJ Mýtne Ludany

SČK - Mýtne Ludany

STK - Mýtne Ludany