Pozvánky na OZ

Rok 2024

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na 6 OZ 26_03_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,92 kB
Vložené: 18. 3. 2024

Rok 2023

5. riadne zasadnutie OZ 13.12.2023

Pozvánka na 5 OZ 13_12_2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 53,92 kB
Vložené: 27. 11. 2023

4. riadne zasadnutie OZ 27.9.2023

Pozvánka na 4 OZ 27_09_2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 53,4 kB
Vložené: 19. 9. 2023

3. riadne zasadnutie OZ 21.6.2023

Pozvánka na zas. OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,65 kB
Vložené: 13. 6. 2023

2. riadne zasadnutie OZ 15.3.2023

Pozvánka na 2 OZ 15_03_2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 53,32 kB
Vložené: 7. 3. 2023

Rok 2022

1.riadne zasadnutie OZ 15.12.2022

Pozvánka na 1 OZ 15_12_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 52,68 kB
Vložené: 5. 12. 2022

20.riadne zasadnutie OZ 22.06.2022

Pozvánka na 20 OZ 22_06_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 54,19 kB
Vložené: 14. 6. 2022

19. riadne zasadnutie OZ 03.03.2022

Pozvánka na 19 OZ 03_03_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,91 kB
Vložené: 3. 3. 2022

Rok 2021

18. riadne zasadnutie OZ 15.12.2021

Pozvánka na 18 OZ 15_12_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 52,23 kB
Vložené: 7. 12. 2021

17. riadne zasadnutie OZ 17.07.2021

Pozvánka na 17 OZ 21_07_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,27 kB
Vložené: 13. 7. 2021

16. riadne zasadnutie OZ 16.07.2021

Pozvánka na 16 OZ 21_07_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,01 kB
Vložené: 7. 7. 2021

15. riadne zasadnutie OZ 19.05.2021

Pozvánka na 15 OZ 19_05_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,02 kB
Vložené: 11. 5. 2021

14. riadne zasadnutie OZ 11.03.2021

Pozvánka na 14 OZ 11_03_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,01 kB
Vložené: 3. 3. 2021

2020

13. riadne zasadnutie OZ 15.12.2020

Pozvánka na 13 OZ 15_12_2020 obálka.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 53,93 kB
Vložené: 8. 12. 2020

12. riadne zasadnutie OZ - 21. 10. 2020

Pozvánka na 12 OZ 21_10_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,69 kB
Vložené: 13. 10. 2020

11. riadne zasadnutie OZ - 30. 09. 2020

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 645,87 kB
Vložené: 15. 9. 2020

2019

Pozvánka na OZ dňa 12. 12. 2019

Pozvánka na 7 OZ 12_12_2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,47 kB
Vložené: 4. 12. 2019

Pozvánka na OZ dňa 12. 11. 2019

Pozvánka na 6 OZ 20_11_2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,18 kB
Vložené: 12. 11. 2019

Pozvánka na OZ dňa 12. 09. 2019

Pozvánka na OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,31 kB
Vložené: 10. 9. 2019

S T A R O S T A   O B C E   M Ý T N E   L U D A N  Y

Č.j. : 407/2020 v Mýtnych Ludanoch, dňa 15.10.2020

P O Z V Á N K A

Na základe § 12, odsek 1, Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo dňa 6.9.1990 v znení neskorších zmien a doplnkov, úplné znenie v Zákone  SNR č. 481/1992 Zb. z 26.10.1992, týmto  z v o l á v a m  12. – riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mýtne Ludany na deň

21. október 2020 ( streda ) o 18,00 hod.

v Kultúrnom dome v Mýtnych Ludanoch.

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Vyhodnotenie priameho predaja č. 03/2020 pozemku C- KN 358/67 Krakov námestie v rozlohe 750 m2
  5. Cenové ponuky na opravu strechy mlyna – vyhodnotenie
  6. Interpelácie poslancov
  7. Kontrola plnenia uznesení
  8. Diskusia
  9. Rôzne
  10. Záver

Ing. Štefan Mojzeš

starosta obce

Zverejnené 15. 10. 2020