Poslanci OZ

Starosta obce

Ing. Štefan Mojzeš

Zástupca starostu

Ing. Zoltán Cibula

Poslanci OZ

Bc. Attila Šál

Jozef Turčan

Mária Juhászová

Arpád Jakubík

Erika Szabóová

Ing. Július Kováč