Organizačný poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce Mýtne Ludany na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 369/1990 Zb.) a ustanovenia § 20 Štatútu obce Mýtne Ludany vydáva tento organizačný poriadok.

Organizačný poriadok

organizacny_poriadok_obecneho_uradu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,21 kB
Vložené: 24. 3. 2015