Sčítanie obyvateľov 2021

Asistované sčítanie

Asistované sčítanie sa uskutoční v čase od 03. 05. 2021 - 13. 06. 2021. Je určené pre tých, ktorí sa nemohli, alebo nevedeli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby. Asistované sčítanie zabezpečujú sčítací asistenti obecného úradu, ktorí sa musia preukázať sčítacím preukazom asistenta. Sčítanie zabezpečia na kontaktnom mieste na adrese obecného úradu v čase vymedzených úradných hodín. Alebo je možné požiadať o mobilného sčítacieho asistenta, ktorý zabezpečí sčítanie na adrese bydliska. Požiadavku je potrebné nahlásiť telefonicky na telefónne číslo obecného úradu.

A asszisztált népszámlálás 2021 május 3. - 2021 június 13. -ig fog tartani községünkben. Ez a fajta népszámlálás azok részére szolgál, akik még azt a kötelezségüket nem teljesítették. Az asszisztált népszámlálást a falu aszisztensei végzik, akik igazolvánnyal rendelkeznek. A népszámlálás vagy a községházán, vagy az önök otthonában fog megtörténni a nyitvatartási idön belül. Mobil aszisztenst kérvényezni a községháza telefon számán lehetséges.

Asistované sčítanie

Asistované sčítanie

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje na zvýšené riziko podvodov v rámci asistovaného sčítania. V spolupráci so Štatistickým úradom SR, partnermi a odborom prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR vypracovali informačnú kamapň na ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva (osoby so zdravotným postihnutím a seniori).

Informačná kampaň

List ministra vnútra SR k téme Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania

Leták - sčítanie SK

Leták - sčítanie HU

Leták - sčítanie RO

odkaz na video pre nepočujúcich TU: https://www.youtube.com/watch?v=CRJSkkwgvPk

tlačová správa TU: https://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=na-mozne-podvody-pocas-asistovaneho-scitania-upozorni-informacna-kampan-a-to-aj-v-romskom-jazyku alebo https://prevenciakriminality.sk/clanok/4-bezpecna-komunita/247-na-mozne-podvody-pocas-asistovaneho-scitania-upozorni-informacna-kampan

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Tlačová správa - sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021, tj. počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím  počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu, ktoré bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 01. januára 2021.

Sčítanie je povinné

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť služby asistovaného sčítania.

Pomoc obyvateľom pri sčítaní

Sčítanie obyvateľov realizujú samosprávy. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde stacionárny asistent pomôže so sčítaním. Na území obce budú pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napríklad z dôvodu imobility), tým, že zavolá na obec a určený telefonický kontakt. V takomto prípade navštívi mobilný asisten obyvateľa doma a sčíta ho. 

Sčítací formulár

Po autentifikácii čaká obyvateľa sčítačí formulár, ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto je vypĺňanie sčítacieho formulára jednoduché a rýchle. 

Ochrana osobných údajov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 kladie dôraz na ochranu osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania údajov. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údajú sú chránené pre únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení. 

Potreba sčítania

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa SR a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno - ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. 

Oficiálna tlačová správa Štatistického úradu SR z 28.10.2020 o príprave na sčítanie obyvateľov v roku 2021. Táto je zverejnená aj na stránke www.scitanie.sk 

Sčítanie obyvateľov

https://vimeo.com/471290558

https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPyKVMTuGRUo

https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-
zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Propagačné materiály

Leták

Plagát

Inzercia

Kontaktné miesto