O nás

Logo materske školy

Materská škola sa nachádza v tichom prostredí na Školskej ulici245/10 v Mýtnych Ludanoch.

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov. Školský dvor je dostatočne veľký na realizovanie rôznych organizačných foriem a výchovno-vzdelávacích aktivít. V školskom roku 2017/2018 prešla budova materskej školy kompletnou rekonštrukciou. Disponuje bohatým svetlým a vzdušným priestorom, ktorý je vybavený vhodným nábytkom a edukačnými prvkami, ktoré priaznivo vplývajú na sociálno-emocionálnu atmosféru v škole. Do vybavenia materskej školy patria edukačné pomôcky, odborné publikácie, detská knižnica, didaktické hry, interaktívna tabuľa. V interiéri materskej školy sa nachádza šatňa, riaditeľňa s wc , trieda s umyvárňou pre deti, jedáleň kuchyňa, spálňa s umyvárňou, priestor vymedzený na pohybové aktivity detí. Takto vybavená materská škola priaznivo vplýva nie len na duševný , ale aj fyzický vývoj detí.