Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce Mýtne Ludany na základe ustanovenia § 11 ods. 4. písm. k) v nadväznosti na ust. § 12 ods. 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva tento rokovací poriadok.

Rokovací poriadok

rokovaci_poriadok_obecneho_zastupitelstva_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,21 kB