Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 3. 2019

27/2/2019

Uloženie triedeného odpadu na skládke na rok 2019

0,00 EUR

MIKONA plus

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

27/1/2019

Vypracovanie znaleckého posudku na parcely č: 352/1, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 352/9

0,00 EUR

Ing. Štefan Tonhaiser

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

103/9/18

Autobusová preprava na dňa 13. 12. 2018 na trasu Mýtne Ludany - Modra Harmonia a spať

0,00 EUR

Toni Transport

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

103/8/18

Autobusová preprava na deň 1. 12. 2018 na trasu Mýtne Ludany - Budapest

0,00 EUR

Gabriel Farkaš

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

103/7/18

Autobusová preprava dňa 10.11.2018 na trasu Dobogov - Mýtne Ludany a spať.

0,00 EUR

Toni Transport

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

103/6/18

Vyhotovenie geodetických a kartografických prác a vyhotovenie geometrického plánu pozemku č. p.: 640

0,00 EUR

Ing. Július Juhász geodet

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

103/5/18

Autobusová preprava dňa 18. 08. 2018 na trase Dobogov - Mýtne Ludany a spať

0,00 EUR

Toni Transport

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

103/4/2018

Drez zváraný CNDZ 130x70x85/90 v počte 1 ks

0,00 EUR

RM Gastro - JAZ s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

103/3/2018

Autobusová preprava dňa 04. 05. 2018 na trase Mýtne Ludany - Levice a spať

0,00 EUR

Toni Transport

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

103/2/2018

Služby a práce na rok 2018

0,00 EUR

Regionálna správa a údržba ciest a.s.

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

1/2018

Ocenenie pozemku p.č. 166 za účelom kúpy a predaja

0,00 EUR

Ing. Štefan Tonhaiser

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/16/2017

Autobusová preprava dňa 20.12.2017 na trasu Mýtne Ludany - Sahy a spať.

0,00 EUR

Toni Transport

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/15/2017

Výmena izolačného dvojskla na bytovke v obci Mýtne Ludany

0,00 EUR

Eva Homolová Sklenárstvo Eva

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/14/2017

Skolenie kuričov v počte osôb 2

0,00 EUR

Antal Arpad

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/13/2017

Výmena skla na 2 oknách

0,00 EUR

Eva Homolová Sklenárstvo Eva

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/12/2017

Vyhotovenie geometrického plánu na právne vysporiadanie pozemku p.č.: 363/4, 363/12, 363/13, 363/3,

0,00 EUR

M. Juhászová - geodetické práce

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/11/2017

Spracovanie podkladov na vypracovanie dokumentácie Slovseft pre projekt Rekonštrukcia verejného osve

0,00 EUR

Fortuna Way s. r. o.

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

39/10/2017

Autobusová doprava pre MS dňa 19.5.2017 na trase Mýtne Ludany - Levice a spať

0,00 EUR

Stefan Pisár

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/9/2017

3 ks dverové sieťky a 4 ks interiérové horizontálne žalúzie s montážou - MS

0,00 EUR

Realtherm

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/8/2017

Skolenie strojníkov DHZ v počte osôb 2

0,00 EUR

Odborná škola DPO

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38//2017

Výmena skla na vchodových dverách

0,00 EUR

Eva Homolová Sklenárstvo Eva

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/6/2017

Prečistenie kanalizácie - predajňa COOP

0,00 EUR

Varga Daniel

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/5/2017

Služby a práce na rok 2017

0,00 EUR

Regionálna správa a údržba ciest a.s.

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/4/2017

Tlač poštových poukážok podľa priloženého vzoru v počte 500 ks

0,00 EUR

Tlačiareň Cicero v.o.s.

Obec Mýtne Ludany

23. 3. 2019

38/3/2017

Vyhotovenie geometrického plánu na p.č. 358/1

0,00 EUR

M. Juhászová - geodetické práce

Obec Mýtne Ludany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 70