Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 9. 2019

Zmluva o dodávke vody

5/1000082232

Neuvedené

Západosl. vodár. spoločnosť, a.s.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

011/2013

8 720,04 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1050061

19,00 EUR

Tekovská ekologická, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o používaní SW

2000/133

462,00 EUR

Remek s.r.o.,

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o vytvorení spoločného školského obvodu

Zmluva o vytvorení spoločného školského obvodu

Neuvedené

Obec Júr nad Hronom

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 161,79 EUR

Ateliér domova

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

132,78 EUR

JUDr. Laura Hörömpöliová

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

344,19 EUR

Mesto Levice

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve

Dodatok č. 1

296,29 EUR

Mesto Levice

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva č. 917228

917228

33,50 EUR

Slovgram

Obec Mýtne Ludany

11. 9. 2019

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Mýtne Ludany

31. 5. 2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

N20160229018D03

Neuvedené

Implementačná agentúra

Obec Mýtne Ludany

17. 5. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 000,00 EUR

N.M.-AUDIT s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

17. 5. 2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

230,00 EUR

EKOTEC spol. s. r. o

Obec Mýtne Ludany

20. 3. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 9. 10. 2018

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 9. 10. 2018

Neuvedené

Obec Mýtne Ludany

ZLATNER, spol. s r. o.

21. 12. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09. 10. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09. 10. 2018

165 599,41 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

12. 10. 2018

Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Darovacia zmluva

300,00 EUR

Nadácia Jána Korca

Obec Mýtne Ludany

9. 10. 2018

Zmluva o dielo

1 - Zmluva o dielo

165 599,41 EUR

ZLATNER, spol. s r. o.

Obec Mýtne Ludany

1. 3. 2017

Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka

Nájomná zmluva

332,00 EUR

COOP Jednota Levice

Obec Mýtne Ludany

1. 3. 2017

Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku č. OúML-2016

Zmluva o nájme

8 870,27 EUR

Poľnohospodárske družstvo Levice

Obec Mýtne Ludany

1. 3. 2017

Zmluva o dielo č.PRV-7.2-01-2015

Zmluva o dielo č.PRV-7.2-01-2015

800,00 EUR

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

1. 3. 2017

Zmluva o dielo č.PRV-7.4-01-2015

Zmluva o dielo č.PRV-7.4-01-2015

800,00 EUR

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

15. 11. 2016

Dodatok č.1 k Zmluve o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Mýtne Ludany

Dodatok č.1 k Zmluve o rekonštrukcii a modernizáci

32 200,00 EUR

GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

8. 11. 2016

Zmluva č.87/POD-ZD2-27/16

Zmluva o dielo

3 485,08 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Mýtne Ludany

31. 10. 2016

Rámcová zmluva č.2015105012

Rámcová zmluva

0,00 EUR

MIRA OFFICE, s.r.o.

Obec Mýtne Ludany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 97